اسامی نهایی ثبت نام شدگان سمینار تضمین کیفیت در تکنولوژی جوشکاری- ISO 3834

لیست نهایی نفراتی که ثبت نامشان در سمینار "آشنایی با تضمین کیفیت در تکنولوژی جوشکاری بر اساس سری استانداردهای ISO 3834 " تایید شده در ادامه آورده شده است.

ثبت نام شدگان باید هنگام حضور در سمینار مدارک خواسته شده برای صدور گواهینامه را به همراه داشته باشند.


مدارک لازم:

تصویر مدرک شناسایی -شناسنامه/کارت ملی
تصویر آخرین مدرک تحصیلی
اصل نامه معرفی-درصورت ثبت نام از طرف سازمان
تصویر پروانه تایید صلاحیت -درصورت وجود
دو قطعه عکس پرسنلی 4 ×
3

 

اسامی ثبت نام شدگان:

1 حمید اصلانی
2 مهرداد سلحشور دورکی
3 مهدی مرادی نوروزی
4 حبیب امیر
5 مهدی رستمی
6 ارسلان رضاپور
7 محمد مهدی غفاری
8 مهرداد بدیع زاده
9 عبدالامیر باوی
10 حمید کلاه کج
11 تیمور محمدی منش
12 احمد هدایتی کیا
13 محمدتقی محمدی مهدی آباد
14 حبیب الله وحید پور
15 مسعود قربانی
16 قاسم عزیزی ورزد
17 محمد نریمانی
18 حسین رحیمی فر
19 بهروز رحب شهنی
20 سجاد مندنی زاده
21 مجتبی سعد
22 محمدعلی سعد
23 محمد رضا صالحی علیجاوند
24 امیر نژاد حداد
25 پویا وزیری
26 رضا شعیبی
27 امین سعادتی راد
28 سعید محبوب
29 مهدی طهماسبی
30 محسن قصیل زاده
31 امیر بن عباس
32 مهرداد رضایی خو
33 علی جعفری راد
34 امین طاهری پور شوشتری
35 حسین زارعی
36 ایرج نجفی بیرگانی
37 فرزاد ستاره
38 حسن پذیرش پسند
39 پرویز نقی نواز
40 محمود مندنی زاده
41 سید محسن موسوی
42 آرش مکوندی
43 محمد دشت بزرگ
44 آرش حسنیاری
45 فیروز مرادی قلعه ناصری
46 محسن بیات نژاد
47 فربد ذاکریان
48 حامد شریفی زاده
49 مصطفی شاخی

50 محسن حسین زاده

51 احسان نورالدین موسی

52 مهدی اصغر زاده

53 مهرداد کیوان فر

54 محمد افخمی عمله

55 علی حزباوی

56 خسرو جهانبخش رحیمدل