معضلی به نام مدیریت

نویسنده: رضا کلانتریان


جزوه سمینار "آشنایی با تضمین کیفیت در تکنولوژی جوشکاری بر اساس سری استانداردهای ایزو 3834" مورخ 5 آذر 94