دعوت به همکاری در کمیته تدوین استاندارد انجمن

دعوت به همکاری در کمیته تدوین استاندارد انجمن

از اعضای محترمی که علاقمند به ترجمه و تدوین استانداردهای ملی در حوزه جوشکاری هستند دعوت می شود منحصرا از طریق سایت انجمن (تماس با ما/ ارسال پیام) و با ذکر خلاصه ای از سوابق و /یا توانمندیهای خود در این زمینه اعلام آمادگی  فرمایند.

با تشکر

امیر حسینی کلورزی،

کمیته تدوین استاندارد