فراخوان ثبت نام از متقاضیان دریافت کارت (استادکار آموزش مهارتی) در رشته های مرتبط با مهندسی و بازرسی جوشکاری

فراخوان ثبت نام از متقاضیان دریافت کارت (استادکار آموزش مهارتی) در رشته های مرتبط با مهندسی و بازرسی جوشکاری

احتراماً از اعضای انجمن مهندسین جوش استان خوزستان که تمایل به دریافت کارت "استادکار آموزش مهارتی" از اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان هستند دعوت می شود فرم ثبت نام را تکمیل و به آدرس  wesk.office@gmail.comارسال نمایند.

 

شرایط ثبت نام

1- افراد متقاضی باید دارای عضویت فعال در انجمن بوده و حق عضویت سال جاری را پرداخت نموده باشند در غیر اینصورت لازم است نسبت به ثبت تقاضای عضویت از طریق وب سایت انجمن و یا فعال نمودن عضویت خود اقدام نمایند

2- موضوع تدریس شامل همه مهارت های قابل ارایه در حیطه جوش و بازرسی (انواع روش های بازرسی، استانداردها، فرانیدهای جوشکاری و برشکاری ، صنایع فلزی و....) می باشد

 

فرایند صدور کارت استادکار آموزش مهارتی:

1- ورود به وب سایت انجمن مهندسین جوش خوزستان و دریافت و تکمیل فرم ثبت نام

2- ارسال فرم به ایمیل انجمن wesk.office@gmail.com

3- تشکیل کمیته تائید صلاحیت انجمن و بررسی سوابق

4- ارسال اسامی و مستندات به اداره کل فنی و حرفه ای استان

5- بررسی مستندات توسط کمیته ذی صلاح در اداره کل

6- صدور کارت

 

مزایای کارت استادکار آموزشی مهارتی :

۱_ امکان استفاده در آموزش مهارت در تمامی دستگاههای آموزشی اجرایی مرتبط با ماده ۱۷ قانون الزام فراگیری مهارت

 ۲_مشخص شدن سطح مهارتی استادکاران

۳_ایجاد انگیزه جهت ارتقا سطح مهارتی استاد کاران

۴_ استفاده از آموزشهای رایگان ارتقاء سطح مهارتی مرکز تربیت مربی و مهارتهای پیشرفته کرج

۵_ دریافت کد پورتال جهت تدریس در تمامی مراکز مجاز آموزش مهارت در سراسر کشور

۶_ سطح سنجی هر ساله استادکاران