اولین همایش منطقه ای مهندسی جوش و بازرسی فنی خوزستان

اولین همایش منطقه ای مهندسی جوش و بازرسی فنی با همکاری " گروه مواد دانشکده مهندسی دانشگاه شهیدچمران اهواز"  و " انجمن صنفی مهندسین جوش استان خوزستان"در 26 و 27 بهمن ماه 95 در دانشگاه شهید چمران برگزار می گردد.اولین همایش منطقه ای مهندسی جوش و بازرسی فنی با همکاری " گروه مواد دانشکده مهندسی دانشگاه شهیدچمران اهواز"  و " انجمن صنفی مهندسین جوش استان خوزستان"در 26 و 27 بهمن ماه 95 در دانشگاه شهید چمران برگزار می گردد.
مشاهده اطلاعات بیشتر

اسامی نهایی ثبت نام شدگان سمینار تضمین کیفیت در تکنولوژی جوشکاری- ISO 3834

لیست نهایی نفراتی که ثبت نامشان در سمینار "آشنایی با تضمین کیفیت در تکنولوژی جوشکاری بر اساس سری استانداردهای ISO 3834 " تایید شده در ادامه آورده شده است.

ثبت نام شدگان باید هنگام حضور در سمینار مدارک خواسته شده برای صدور گواهینامه را به همراه داشته باشند...

مشاهده اطلاعات بیشتر